Državni Stručni ispiti

 • DRŽAVNI STRUČNI ISPITA ODGOJITELJA – PRIPRAVNIKA

  Odlukom Ministarstva prosvjete i sporta DV-SI Rin Tin Tin određen je sjedištem za polaganje državnih stručnih ispita odgojitelja – pripravnika na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije.

  Stručni ispiti polažu se prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN, 133/97. i 4/98.), Poslovniku o radu povjerenstva za stažiranje i polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika i Odluci o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i naobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/00).

  Stručni ispit polaže se nakon godine dana stažiranja u struci i potvrđuje da je pripravnik sposoban i spreman za samostalno i stručno obavljanje zadaća.

  Ispitni rokovi su: siječanj, ožujak, svibanj, rujan, studeni .

  Nakon položenog stručnog ispita pripravnik dobiva svjedodžbu o položenom stručnom ispitu koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje. Ispitno povjerenstvo čine:

  • predsjednica ispitnog povjerenstva (prof. metodike Fakulteta Jurja Dobrile – doc.dr.sc. Nevia Močinić)
  • tajnica ispitnog povjerenstva (ovlašteni predstavnik AZOO – mag.rehab.educ., Jasna Šverko)
  • član ispitnog povjerenstva (ovlašteni predstavnik AZOO za talijansku manjinu – dipl.defektolog, Patrizia Pitacco)
  • član ispitnog povjerenstva (odgojitelj savjetnik – Sandra Brakus Brženda)
  • član ispitnog povjerenstva (prof. talijanskog jezika – prof., Sara Zancovich )
  • član ispitnog povjerenstva ( ravnatelj DV-SI Rin Tin Tin – Serena Sirotić)
Skip to content