Programi

 • Riječ je o multikulturalnom vrtiću koji poštuje i u suživotu je s različitim kulturama i nacionalnostima njegujući pritom talijanski jezik i kulturu

  • Redoviti 10 - satni program
  • Redoviti 3 - satni program
  • Program
   predškole
  • Kraći program ranog učenja talijanskog jezika
  • Kraći sportski program
  • Kraći program likovnog stvaralaštva
 • REDOVNI 10-SATNI PROGRAM

 • Odgojno obrazovni rad vrtića temelji se na humanističkoj razvojnoj koncepciji a ostvaruje se redovitom programom od navršenih godinu dana života pa do polaska u osnovnu školu.

  Cilj programa je poticati cjeloviti razvoj djeteta, njegovih sposobnosti i mogućnosti u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama. Kvalitetnim odgojno-obrazovnim radom osigurati poticajno okruženje u kojem će djeca spontano stjecati usvajanje talijanskog jezika i kulture, nova znanja, iskustva i spoznaje o svijetu koji ih okružuje kroz svakodnevne situacije i aktivnosti.

  Trajanje programa:

  • 10-satni cjelodnevni program za djecu jasličke dobi od 1-3 godine
  • 10-satni cjelodnevni program za djecu vrtićke dobi od 3-7 godine
  Program se odvija od 6:30 sati i traje do 16:30 sati.
 • PROGRAM PREDŠKOLE

 • Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Za djecu koja su uključena u redovite programe, dječji vrtić sadržaje programa predškole provodi u sklopu redovitog programa

  Za djecu koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića, program se provodi od 1. veljače do 31. svibnja od 8:30 do 11:30 sati

  Cilj programa je omogućiti zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštivanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarivanjem njegovih potencijala. Program predškole mora osigurati svakom djetetu u godini prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unapređivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

 • KRAĆI PROGRAM RANOG UČENJA TALIJANSKOG JEZIKA

 • Cilj programa je poticanje razvoja komunikacije i socijalne interakcije djece na talijanskom jeziku na prirodan i spontan način u poticajnom okruženju.

  Poseban naglasak se stavlja na razvijanju interesa te stjecanju pozitivnih stavova prema ljudima s različitom kulturom, tradicijom i osobnostima, kao i prema kulturi i izričaju drugog govornog područja.

  Program je namijenjen djeci predškolske dobi od 4 do 6 godina, a provodi se izvan redovitog programa predškolske ustanove u popodnevnim satima.
 • KRAĆI SPORTSKI PROGRAM

 • Sportski program temelji se na višestranom sportskom razvoju usklađenim s pojedinim senzibilnim fazama razvoja djeteta čime djeca razvijaju cijeli niz temeljnih vještina koja će im pomoći da postanu dobri sportaši prije nego se ozbiljno počnu baviti određenim sportom.

  Pored razvijanja motoričkih sposobnosti, djeca svakodnevnim bavljenjem sportom razvijaju svijest o važnosti tjelesne aktivnosti, razvijaju inteligenciju, samopouzdanje, stvaraju radne navike, razvijaju disciplinu i odnos prema autoritetu i još mnoge druge psihičke, a ne samo fizičke karakteristike.

  Program je namijenjen djeci predškolske dobi od 5 do 6 godina, a provodi se izvan redovitog programa predškolske ustanove u popodnevnim satima.
 • KRAĆI PROGRAM LIKOVNOG STVARALAŠTVA

 • Na fleksibilan način potiče se dječju ideju, inicijativu i stvaralaštvo. Kroz upoznavanje i ovladavanje likovnim tehnikama, materijalima i elementima potiče se razvijanje osjetljivosti za estetiku te razvijanje senzibiliteta za likovno stvaralaštvo i umjetnost općenito.

  Cilj posebnog likovnog programa je cjelovit razvoj djeteta kroz likovnost, odnosno kroz senzibiliziranost za likovnost, kulturnu baštinu, spontano i trajno usvajanje znanja, vještina te komuniciranja putem likovnog jezika.

  Program je namijenjen djeci predškolske dobi od 3 do 6 godina u sklopu redovitog programa.
Skip to content