• Organizacija

  Dječji vrtić-Scuola dell’infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola djeluje od 1996.g. Osnivač vrtića je Grad Pula – Citta’ di Pola. Vrtić je osnovan za obavljanje predškolskog odgoja i obrazovanja na talijanskom jeziku. U okviru vrtića djeluje 10 odgojnih skupina i to: četiri skupine u matičnoj zgradi na adresi Glavninićev uspon 4/a, četiri skupine na adresi Uspon Svetog Stjepana 1, skupina Pinguino na adresi Banovčeva 7 te skupina Delfini u sklopu TSŠ-SEI Giuseppina Martinuzzi, Santoriova 1.

  • Serena Sirotić
   RAVNATELJICA
   099 5443076
  • Laura Svorcan Kostić, dipl.iur.
   VODITELJICA OPĆIH POSLOVA / TAJNICA
   099 2327931
  • mr.sc. Kristina Dujmenović, dipl.oec.
   VODITELJICA RAČUNOVODSTVA
   099 3127840
  • Martina Miletić Stojković, prof.
   PEDAGOGINJA
   099/312-7841
  • Alda Verbanac
   ADMINISTRATOR
   052/522-702

  Čanovi Upravnog vijeća:

  • Kristina Mikelić, predsjednica – predstavnica osnivača
  • Alessandro Gasparini, zamjenik predsjednice – predstavnik osnivača
  • Ana Grdović Gnip, predstavnica
  • Sandro Stupar, član – predstavnik roditelja
  • Daniela Michelich Vojnović, član – predstavnica odgojitelja
Skip to content