Vježbaonica

 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, u travnju 2022., donijelo je rješenje o imenovanju D-SI Rin Tin Tina vježbaonicom Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli iz kolegija:

  • Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu
  • Metodika likovne kulture u integriranom kurikulumu
  • Metodika govorne komunikacije u integriranom kurikulumu
  • Metodika upoznavanje okoline i početnih matematičkih pojmova u integriranom kurikulumu
  • Metodika glazbene kulture u integriranom kurikulumu

  za praktično osposobljavanje studenata na četiri godine.

  Provođenje prakse studenata u sklopu navedene Vježbaonice predstavlja obogaćivanje svakodnevnog odgojno-obrazovnog rada u odgojnim skupinama i priliku za dodatnu edukaciju iz svih područja kao i zanimljivu interakciju djece i studenata prilikom provođenja raznolikih aktivnosti u skupinama.

 • Provođenje prakse studenata u sklopu navedene Vježbaonice predstavlja obogaćivanje svakodnevnog odgojno-obrazovnog rada u odgojnim skupinama i priliku za dodatnu edukaciju iz svih područja kao i zanimljivu interakciju djece i studenata prilikom provođenja raznolikih aktivnosti u skupinama. Oblici rada koji se ostvaruju u vježbaonici su:

  • hospitiranje studenata
  • uzorni rad mentora
  • pojedinačni neposredan rad studenata s djecom
  • analiza provedenog rada

  Svaki student uz pomoć mentora priprema jednu odgojno – obrazovnu aktivnost i izvodi je u nazočnosti profesora metodike, mentora i studenata. Nakon realizacije svakog od oblika rada sa studentima u vježbaonici se provodi analiza i stručna rasprava u kojoj sudjeluju profesor metodike, mentor i studenti.

Skip to content