Projekti

Našeg vrtića
 • Projekt EU

   

  Pulski vrtići za sretnije odrastanje – UP.02.2.2.16.0099

  Cilj projekta „Pulski vrtići za sretnije odrastanje“ je omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života obitelji s djecom uključenom u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u vrtiću kroz produljenje radnog vremena vrtića, usavršavanje zaposlenika, unaprjeđenje kvalitete usluga te uvođenje novih programa odgoja i obrazovanja.

  Ciljane skupine ovog projekta su: 80 polaznika vrtića koji će koristiti nove usluge; obitelji minimalno 80 polaznika vrtića čija će svakodnevnica imati uravnotežene obveze i usklađen obiteljski život s radnim obvezama; 10 zaposlenika/ca vrtića koji će unaprijediti svoja znanja i vještine te pružati kvalitetne usluge djeci pri korištenju produženog radnog vremena vrtića. Krajnji korisnici projekta su: djeca vrtićke dobi i njihove obitelji koji su potencijalni korisnici usluga vrtića, poslodavci radnika čija djeca imaju potrebu za korištenjem produženog rada vrtića, stanovnici Pule i okolice čija će kvaliteta života i rada biti povećana dostupnošću usluge produženog rada vrtića.

  Očekivani rezultati su: uspostava produženog rada u 3 dječja vrtića, razvijena 2 posebna programa, povećana usklađenost obiteljskih i poslovnih obveza članova obitelji 80 korisnika usluga vrtića, povećane stručne kompetencije 10 zaposlenika/ca u 3 predškolske ustanove osnivača Grada Pule. Provedbom projekta ostvaruju se nužni preduvjeti u području odgoja i obrazovanja koji omogućuju veći napredak u ostvarenju usklađenog obiteljskog i poslovnog života, što povećava kvalitetu života cijelog društva.

  Ukupna vrijednost projekta: 2.895.841,80kn, odnosno € 384.344,26 u cijelosti financiran iz Europskog socijalnog fonda

  Razdoblje provedbe: 01.srpnja 2021. do 1.prosinca 2023.

  kontakt osobe za više informacija: Elvira Krizmanić Marjanović, +38552215380, elvira.krizmanicmarjanovic@pula.hr

  Projekt Kalendar 2023

  Glazba potiče dječje samopouzdanje, slušnu percepciju, kreativnost, verbalnu i neverbalnu komunikaciju i utječe i na brži razvoj sinapsi u mozgu. Ona pozitivno utječe na djetetove fizičke i umne sposobnosti te omogućuje razvoj estetskog odnosa prema glazbi i umjetnosti općenito. Glazbena iskustva započinju u najranijoj dobi i to pasivnom glazbenom aktivnošću – slušanjem.

  Kalendar 2023 naše ustanove je izrađen koristeći slušanje glazbe i različite tehnike crtanja te potpuna sloboda dječje mašte.

 • Projekt Istra bez karijesa

  Provodi se tijekom pedagoške godine u svim skupinama vrtića.
  Cilj projekta je smanjiti učestalost karijesa i podignuti razinu brige o oralnom zdravlju djece u Istri.
  U sklopu projekta svake se godine za vrtićku djecu organiziraju posjete ordinacijama dentalne medicine , dok u posjet jasličkim skupinama dolazi stomatolog. Posjeti se organiziraju s ciljem edukacije i suzbijanja straha od stomatologa.

  Institucionalizacija zavičajnosti u predškolske ustanove Istarske županije

  Projekt Istarske županije Zavičajna nastava ima za cilj očuvanje istarskog zavičajnog identiteta ,čuvanje regionalnog bogatstva i regionalne posebnosti kroz uvođenje zavičajne nastave i tradicijske kulture u predškolske ustanove, osnovne i srednje škole Istarske županije.

Skip to content