Projekti

Našeg vrtića
 • PROJEKT 140 GODINA PINOKIA

  Projekt realiziran u suradnji s OŠ Giuseppinom Martinuzzi, TSŠ Dante Alighieri te Nacionalnom zajednicom Pula.

   Pinokio “lutka” je lik u kojem se svatko od nas može prepoznati, prepun želja, avantura, hirova, pravila koja se ponekad teško držati ,vođen instinktom koji mu pomaže zadovoljiti svoje potrebe.

  Bajkom se nastoji pomoći djeci da otkriju lijepe i one manje lijepe stvari koje život pruža s porukom koja se odnosi na rast, odgovornost i donošenje ispravnih odluka.

  Čitajući priču o Pinokiju, prolazi se kroz različite teme koje djecu potiču na učenje i rast, na razmišljanje o svojim postupcima, vrednovanju obitelji i prijatelja te na važnost iskrenosti i odgovornosti.

   

  Očekivani rezultati su: uspostava produženog rada u 3 dječja vrtića, razvijena 2 posebna programa, povećana usklađenost obiteljskih i poslovnih obveza članova obitelji 80 korisnika usluga vrtića, povećane stručne kompetencije 10 zaposlenika/ca u 3 predškolske ustanove osnivača Grada Pule. Provedbom projekta ostvaruju se nužni preduvjeti u području odgoja i obrazovanja koji omogućuju veći napredak u ostvarenju usklađenog obiteljskog i poslovnog života, što povećava kvalitetu života cijelog društva.

  Ukupna vrijednost projekta: 2.895.841,80kn, odnosno € 384.344,26 u cijelosti financiran iz Europskog socijalnog fonda

  Razdoblje provedbe: 01.srpnja 2021. do 1.prosinca 2023.

  kontakt osobe za više informacija: Elvira Krizmanić Marjanović, +38552215380, elvira.krizmanicmarjanovic@pula.hr

 • Projekt EU

   

  Pulski vrtići za sretnije odrastanje – UP.02.2.2.16.0099

  Cilj projekta „Pulski vrtići za sretnije odrastanje“ je omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života obitelji s djecom uključenom u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u vrtiću kroz produljenje radnog vremena vrtića, usavršavanje zaposlenika, unaprjeđenje kvalitete usluga te uvođenje novih programa odgoja i obrazovanja.

  Ciljane skupine ovog projekta su: 80 polaznika vrtića koji će koristiti nove usluge; obitelji minimalno 80 polaznika vrtića čija će svakodnevnica imati uravnotežene obveze i usklađen obiteljski život s radnim obvezama; 10 zaposlenika/ca vrtića koji će unaprijediti svoja znanja i vještine te pružati kvalitetne usluge djeci pri korištenju produženog radnog vremena vrtića. Krajnji korisnici projekta su: djeca vrtićke dobi i njihove obitelji koji su potencijalni korisnici usluga vrtića, poslodavci radnika čija djeca imaju potrebu za korištenjem produženog rada vrtića, stanovnici Pule i okolice čija će kvaliteta života i rada biti povećana dostupnošću usluge produženog rada vrtića.

 • Projekt Istra bez karijesa

  Provodi se tijekom pedagoške godine u svim skupinama vrtića.
  Cilj projekta je smanjiti učestalost karijesa i podignuti razinu brige o oralnom zdravlju djece u Istri.
  U sklopu projekta svake se godine za vrtićku djecu organiziraju posjete ordinacijama dentalne medicine , dok u posjet jasličkim skupinama dolazi stomatolog. Posjeti se organiziraju s ciljem edukacije i suzbijanja straha od stomatologa.

 • Projekt Kalendar 2024

  Bajci kao pripovjednom sredstvu nije primarni cilj zabava, već ima odgojnu i obrazovnu vrijednost. Čitanje bajki ima veliku važnost za cjelokupan djetetov razvoj. Svako dijete treba svoju bajku koja će mu pružiti utjehu i pomoći u savladavanju različitih situacija koje se javljaju u predškolskoj dobi.

  Za izradu Kalendara 2024. izabrali smo zbirku od dvanaest bajki koje su naša djeca dočarala likovnim radovima.

   

 • Institucionalizacija zavičajnosti u predškolske ustanove Istarske županije

  Projekt Istarske županije Zavičajna nastava ima za cilj očuvanje istarskog zavičajnog identiteta ,čuvanje regionalnog bogatstva i regionalne posebnosti kroz uvođenje zavičajne nastave i tradicijske kulture u predškolske ustanove, osnovne i srednje škole Istarske županije.

Skip to content